Persondataforordningen

General Data Protection Regulation (GDPR)

• • •

Pr. den 25. maj 2018 skal Persondataforordningen efterleves i alle virksomheder

Persondataforordningen er en EU-forordning, hvilket betyder at den automatisk er lov i alle medlemslande.

Lovstoffet er komplekst, men LTdata kan give dig et klart og præcist overblik.

LTdata tilbyder orientering af din virksomhedens ledelse, foredrag for medarbejdere samt hjælp til implementering.