Persondataforordningen

General Data Protection Regulation (GDPR)

• • •

Er din virksomhed klar til 25. maj 2018?

Persondataforordningen er en EU-forordning, der er lov i alle medlemslande.
Loven er trådt i kraft, og skal anvendes fra den 25. maj i år.

Lovstoffet er komplekst, men LTdata kan give dig et klart og præcist overblik.

LTdata tilbyder orientering af din virksomhedens ledelse, foredrag for medarbejdere samt hjælp til implementering.